Het gemeentehuis van Asten.

2012 Asten 800 jaar, Liessel 700 jaar

In Liessel maakten in 2012 schilden met de tekst “Liessel 700 jaar historie 1312-2012”, door de Heemkundekring De Vonder Asten-Someren geplaatst bij de invalswegen en in het centrum, iedere passant duidelijk dat de dorpsgemeenschap trots is op haar eeuwenoude bestaan. In 1312 is – voor zover uit historisch onderzoek bekend is – de naam Liessel voor het eerst opgeschreven.

De hertog van Brabant liet dat jaar in zijn leenregister noteren “v bonaria terre in Liessel” ofwel een oppervlakte van vijf bunder land in Liessel.
De oudste vermelding waar de gemeente Asten haar achthonderdjarig bestaan op baseert is een eeuw eerder, in 1212. Het gaat hier om twee vermeldingen, waarvan er een gedateerd is en de ander niet. In het staatsarchief van Namen (B) wordt een register van het klooster Floreffe bewaard met daarin de tekst van een pauselijke akte van 17 december 1212. Paus Innocentius III neemt de abdij van Floreffe onder zijn bescherming. De abdij heeft tijdens haar bestaan tot dan allerlei schenkingen gekregen, die de paus met zijn akte bekrachtigt. Zwart op wit is vastgelegd dat tot die schenkingen ook de kerk en de tiende van “Astene” behoren. Die schenking moet dus voor 17 december 1212 zijn gedaan.
In het Rijksarchief in Noord-Brabant, het Brabants Historisch Informatiecentrum in ’s-Hertogenbosch is in 1885 via rijksarchivaris Krom een originele akte uit het archief van het klooster Postel terechtgekomen. Daarin heeft Wiricus, de abt van Floreffe, laten optekenen dat Lambert van den Bosch en diens vrouw Aleid 30 mark Keuls aan het klooster Postel hebben geschonken. Het is hun bedoeling dat Postel met dat geld de tiende van Asten aankoopt. Zelf willen ze gedurende hun leven het genot van de helft van de jaarlijkse opbrengst van de tiende hebben. In de akte ontbreekt de datering. Het enige houvast om te weten wanneer Wiricus deze akte heeft laten opstellen is wat we over hemzelf weten. Wiricus was abt van Floreffe in de periode 1202 tot in 1212.

Op de foto staat het versierde bestuurscentrum van de gemeente, het gemeentehuis. Dit gebouwtje, de voorganger van het huidige, is in 1801 gebouwd en in 1842 verbouwd. Een onlangs opgedoken film, opgenomen door de gebroeders Duppen uit Gemert, van de sloop van het gebouw in 1940, toont een siersteen in het bordes met het jaartal 1842. De foto is genomen op 5 oktober 1904 bij gelegenheid van de installatie van burgemeester Switzar. Vooral Astense kinderen wachten in spanning op de komst van de nieuwe eerste burger. Switzar heeft slechts één periode vol gemaakt als burgemeester van Asten. Dat is minnetjes in vergelijking met die van zijn voorganger Fried Frencken. Diens periode was tienmaal  langer dan de zes jaren van Switzar. Het zestigjarig burgemeesterschap van Frencken is uniek in Nederland. En dat blijft het ook, want Frenckens ‘levenslange’ burgemeesterschap was mede voor de regering aanleiding om een leeftijdsgrens van 70 jaar in te stellen voor de functie van burgemeester. In 1910 vertrok Switzar naar Dongen om daar de rol van burgemeester te vervullen. Bij gelegenheid van Asten 800 bracht de gemeente op Hemelvaartsdag een boek uit over haar rijke geschiedenis. Tijdens het onderzoek voor dat boek zijn veel nieuwe gegevens over Asten boven gehaald. Zo heeft ook de tot nu toe onderbelichte, positieve betekenis van burgemeester Switzar in het boek een plaatsje gekregen. Misschien dat hij in de toekomst ook een straat naar zich genoemd krijgt, net als zijn voorgangers, vader en zoon Frencken, en zijn opvolgers, Wijnen, Ploegmakers en Rutten. En in het boek blijkt dat de Frenckens niet de enige voorgangers van Switzar als burgemeester van Asten zijn.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Wapen Someren
images/hourglass.png

ZOEKEN...