Genealogische bronnen niet meer raadpleegbaar in verband met privacy

De invoering van de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018 heeft voor het archiefwezen en de gebruikers van vooral genealogische bronnen ingrijpende gevolgen.
De privacy van levende personen wordt aan striktere bescherming onderworpen en instellingen die deze gegevens verzamelen, verwerken, bewaren en ook verstrekken moeten maatregelen nemen om de aldus aangescherpte privacy te waarborgen.

Het RHCe is een dergelijke instelling en daarom zijn maatregelen genomen om aan de verplichtingen voortkomend uit de nieuwe wetgeving te voldoen.

Het betreft het offline halen en niet ter inzage geven op de studiezaal van de volgende bronnen:

-          De bevolkingsregisters over de periode 1908-1921

-          De gezinskaarten over de periode 1921-1938

Waarom deze bronnen?

- Het kan niet uitgesloten worden dat nog levende personen voorkomen in deze registers of op deze kaarten.

- In de bevolkingsadministratie wordt melding gemaakt van wat genoemd worden ‘bijzondere persoonsgegevens’ en dan met name aantekeningen betreffende de kerkelijke gezindheid (religie). Juist deze gegevens worden met name genoemd in de AVG als zijnde gegevens die niet beschikbaar mogen worden gesteld.

Wel bestaat de mogelijkheid om informatie uit die bronnen op te vragen. Daartoe moet een verzoek worden ingediend en tevens worden aangetoond dat het uw eigen gegevens betreft, of het gegevens betreft van iemand die overleden is. U krijgt dan informatie. Het betreffende register is niet ter inzage.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Leonard Swinkels egt zijn akker.
RK landbouwhuishoudschool in Lierop.
De Quay en Beel tijdens de annexatiebesprekingen van 1954.
images/hourglass.png

ZOEKEN...